Xích đu treo im lặng

8:37:00 AM 8:37:00 AM.

Có một chiếc xích đu ở đâu đó trong cuộc đời…

Người ngồi đó và ao ước trong từng ấy tháng năm

thấy một người ngồi trên chiếc xích đu và đọc sách

chỉ như thế đã là hạnh phúc…

 

Chỉ như thế ngôi nhà mới có thể nhìn thấy nắng

chỉ như thế những ly tách mới có niềm vui chạm vào môi một người đang khát

chỉ như thế cánh cửa mới tin mình còn cần thiết

để chờ một bàn tay đến mở ra