Header Ads

Vụ chê nhạc sến: Không hiểu thì đừng lên tiếng


“Khôn ngoan là đã khôn còn phải ngoan nữa! Những nghệ sĩ suốt ngày dè bỉu chê bai nhạc xưa, nhạc sến thì chưa phải ngoan rồi. Nhạc xưa sở dĩ được yêu chuộng, đơn giản vì nó hay hơn nhạc mới. Giai điệu và ca từ nhạc xưa đẹp hơn, lại được nhắc nhớ trong tiềm thức người nghe nhiều thế hệ."
 

Nhạc (xưa) là thước đo giá trị ca sĩ
(mới): bạn có thể hát lại những bản nhạc xưa ấy một cách tốt nhất
Post a Comment
Powered by Blogger.