Ảnh minh họa

Biết viết về điều gì khi bản thân không còn nghĩ đến điều gì tốt đẹp bây giờ?!

Chính
bản thân cô cũng không biết viết về điều gì cho lãng mạn. Vui ư? Có gì
để vui. Buồn ư? À, cô đang buồn, mỗi lần buồn cô cũng hay viết về những
điều lãng mạn nhưng gần đây thì không thể. Chẳng biết câu chữ chạy đi
đâu. Hay viết về tình yêu thăng hoa, viết về cuộc chia tay của

Nhận xét&Bình luận

Kết nối&Chia sẻ:

Designed by www.kenhshare.net | Copyright © 2010 Template Design by Mr.Thành Công