Vì sao dân Việt mê nhạc "sến"?

6:54:00 AM 6:54:00 AM

"Buồn vào hồn không tên"... Những câu hát vẫn vảng vất trong lòng dân Việt qua nhiều thế hệ.Sống “ngầm”

Người ta chẳng ngạc nhiên khi giữa lòng Sài Gòn phồn hoa bên cạnh sức
tấn công như vũ bão của J-Kpop hay US-UK với những hip-hop, R&B tạo
nên xu hướng hay dance thời thượng, một bộ phận không nhỏ khán thính giả
trong đó có cả những người trẻ, vẫn ngày ngày cắm tai nghe ra rả “buồn