"Buồn vào hồn không tên"... Những câu hát vẫn vảng vất trong lòng dân Việt qua nhiều thế hệ.Sống “ngầm”

Người ta chẳng ngạc nhiên khi giữa lòng Sài Gòn phồn hoa bên cạnh sức
tấn công như vũ bão của J-Kpop hay US-UK với những hip-hop, R&B tạo
nên xu hướng hay dance thời thượng, một bộ phận không nhỏ khán thính giả
trong đó có cả những người trẻ, vẫn ngày ngày cắm tai nghe ra rả “buồn

Nhận xét&Bình luận

Kết nối&Chia sẻ:

Designed by www.kenhshare.net | Copyright © 2010 Template Design by Mr.Thành Công