Vì Thế Gian Cần Những Con Người Ngốc Nghếch

8:20:00 AM 8:20:00 AM

Mỗi
khi cảm xúc ghé đến, điều khó khăn nhất là làm nắm bắt nó, và khi nắm
được sợi tơ cảm xúc mong manh ấy thì mọi việc còn lại sẽ nhẹ nhàng hơn.
Đôi khi cảm xúc của mình đến, song mình lại phải mất rất nhiều thời gian
để khởi đầu để viết ra những dòng đầy cảm xúc.

Mình
còn nhớ, hồi xưa khi còn sinh hoạt trên một diễn đàn mình có một topic
chuyên để dành viết cho cảm xúc. Mình vẫn nhớ rõ