Đừng yêu phù thủy!

8:04:00 PM 8:04:00 PM
Có phải em đã cảnh báo anh rồi không?

Anh đừng yêu phù thủy!

Anh đừng vội lắc đầu quầy quậy: phù thủy xấu xí đời nào anh yêu!

Không phải phù thủy nào cũng xấu xí như lão Gà Mên trong truyện tranh
Xì Trum. Và không phải phù thủy nào cũng mặt nhọn lưỡi cày, cưỡi trên
cây chổi xơ xác như trong truyện cổ tích Grim. Hay phù thủy nào cũng ngơ
ngác, đờ đẫn như trên trời rơi