Header Ads

Đừng vứt bỏ yêu thương


Có những điều tôi chưa bao giờ dám nói, có những thứ tôi chưa bao giờ
dám thử. Đơn giản, tôi luôn khép mình trong cái vỏ bọc mà chính mình tạo
ra. Vô vị, cảm thấy sự nhạt nhẽo trong cuộc sống này.

Tôi biết cái cách mình đang sống có lẽ chẳng có ý nghĩa gì. Đôi khi,
cái ý nghĩ vô vị ấy cứ luẩn quẩn xuất hiện trong đầu tôi, như đánh thức
tôi khỏi những lo toan sáo rỗng vậy. Ấy vậy mà tôi
Post a Comment
Powered by Blogger.