Ừ... thì là đành

7:33:00 PM 7:33:00 PMHôm nay, cái bản chất ngông cuồng và bất cần ngày nào dường như đã vô
tình trở về đánh thức con người tôi. Tôi quay lại nghe rap, tôi bỏ ngoài
tai những lời thiên hạ đồn đoán, tôi nhìn tất cả những gì xung quanh
tôi bằng ánh mắt sắc lạnh. Tôi chẳng cần gì nữa cả, vì có muốn, có khát
khao đến mấy thì cũng đâu có gì mãi mãi thuộc về mình. Tôi buông bỏ tất
cả, tôi mặc kệ ngày hôm qua, tôi