Trôi...

7:36:00 PM 7:36:00 PM

Những
âm thanh trong đêm cứ oằn lên trong từng miền nhung nhớ, những ảo giác
như đã từng diễn ra ở một không gian nào đó, mà bản thân không nắm bắt
được, tất cả cứ mơ hồ lướt qua.

Nơi
có thứ ánh sáng mập mờ, có những ngôi nhà chen chút chồng chất lên nhau
từng tầng từng dãy, nơi  có những vì sao lẻ trong đếm sáng chưa bao giờ
tắt.

Nơi
mà khi bóng đêm hiện hữu tôi chợt thấy mình cô