Tối cuối tuần, cùng nhỏ bạn nhong nhong chạy xe xuống khu làng đại học.
Lâu lắm, ừ, phải nói từ lâu lắm, tính đến nay đã bốn năm mới về lại khu
này, thăm lại ngôi trường này, kí túc xá này… vậy mà, mọi thứ hình như
vẫn nguyên vẹn.

Chỉ có con người là lớn lên (hay già đi). Thời gian mà, bóng câu ngoài cửa sổ.

Bạn chở qua khu trung tâm, bây giờ đã đổi khác một chút, những con

Nhận xét&Bình luận

Kết nối&Chia sẻ:

Designed by www.kenhshare.net | Copyright © 2010 Template Design by Mr.Thành Công