Header Ads

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời


Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời

Ái ân lạt lẽo với chồng tôi

Từng mùa Thu chết, từng Thu chết

Vẫn giấu trong tim, bóng một người

(Hai Sắc Hoa Ti Gôn – TTKH)
những ngày Thu cũ, có một người con gái theo chồng mà lòng buồn lắm.
Ngày nàng cất bước vu qui cũng là ngày nàng nhận ra đời nàng đã lỡ làng
từ đây: Yêu một người và đi lấy một người khác. Sắc hoa ti-gôn ngày xưa
màu trắng,
Post a Comment
Powered by Blogger.