Tôi vẫn chỉ là người tình lặng lẽ!

2:56:00 AM 2:56:00 AM


Ừ. Tôi yêu em. Đúng. Tôi yêu em tới say mê cuồng nhiệt, yêu em tới điên đảo của những mê man.

Ừ. Tôi yêu em, yêu bằng cả trái tim này, cái trái tim đang vì em mà
từng ngày đau thắt, nhói tới quặn lòng. Tôi thế đấy, yêu em chẳng thể
nào dừng lại được.

Giá như tôi không tồn tại, giá như trong tôi không có trái tim, giá như
tôi không biết tới yêu là thế nào, thì có lẽ tôi đã