Tội nghiệp mẫu thân ông Bill Gates

8:06:00 AM 8:06:00 AM

Tối
qua, tôi lên mạng, đem hết tấm lòng hiệp nghĩa để ra sức kêu gọi sự bảo
vệ cho một người phụ nữ Mỹ bất hạnh. Đó là thân mẫu của ngài William
Henry "Bill" Gates, tác giả và chủ tịch tập đoàn Microsoft, một trong
những người đàn ông quyền lực và giàu có nhất thế giới.

Trong
một chú thích hình ảnh trên facebook của mình, Bill Gates dành sự quan
tâm cho ngành điện Việt Nam. Với hình ảnh