Header Ads

Tôi đã lại viếtTôi dạo này không viết nhiều như trước nữa.

Trước
đây tôi nghĩ đơn giản là khi buồn tôi sẽ viết, khi vui tôi sẽ thôi.
Nhưng dạo này tôi lại không thể tìm thấy một chỗ bấu vúi lấy để viết, để
đọc dù tôi biết mình đang buồn. Tôi như thấy tim mình nặng nề và mọi
cảm giác với những thứ diễn ra xung quanh bị mưa Hà Nội rửa trôi đi.
Không còn gì, trí óc tôi rỗng không. Tôi nghe
Post a Comment
Powered by Blogger.