Tôi là quá khứ

6:54:00 PM 6:54:00 PM

Thời gian thấm thoát trôi qua
nhiều năm. Tôi trở về đây ngắm lại chốn xưa. Ngày đó lá cũng rơi nhiều
như hôm nay, gió rít mạnh hơn như đồng cảm với tôi. Nhìn từng dòng người
qua lại hối hả. Có còn ai nhớ đến tôi, nhớ đến chuyện tôi và anh từng
yêu thương hò hẹn. Khoảnh khắc thời gian lúc đó tưởng chừng như ngưng
đọng vào dĩ vãng, đểnh đoảng vỡ tan. Bạn thân hỏi tôi: Mày đang yêu hả?
Liệu