Tôi có thể nấu ăn...

9:28:00 AM 9:28:00 AM

Dụi mắt...

Ngoác mồm ngáp...

Ưỡn ẹo vặn mình đủ kiểu như loài Porifera không xương...

Mệt mỏi tới rã rời...

Muốn nướng thêm một chút...

15 phút chẵng hạn...

Sao một ngày không có đến 48 tiếng để sống, làm việc và ngủ nhỉ?

Quằn quại đấu tranh giữa "cương quyết" và "lười biếng"...

Cuộc chiến gây cấn, không khoan nhượng, đang tới hồi căng thẳng...

Thì bỗng nhiên "mắc tè" xuất hiện...

Thế