Dù cậu biết tớ là một người nhạy cảm, dễ tổn thương nhưng sao cậu vẫn
cố tình làm thế nhỉ? Cậu cứ cố tình đến gieo rắc vào tớ những suy nghĩ
mông lung, những vu vơ của sự chờ đợi làm gì nhỉ?

Ừ! Thì cậu cứ là biển. Biển hãy cứ yêu bờ như những gì đã, đang và sẽ
hiện hữu trong cậu đi. Những lời lả lơi ấy, cậu trao cho tớ làm gì?
Những sự quan tâm ấy cậu gửi đến tớ làm chi? Tớ có cần đâu? Tớ

Nhận xét&Bình luận

Kết nối&Chia sẻ:

Designed by www.kenhshare.net | Copyright © 2010 Template Design by Mr.Thành Công