Tình yêu của nhỏ

12:04:00 AM 12:04:00 AM

Hằng ngày nhỏ vẫn nhắn tin cho anh. Nhỏ biết những tin nhắn nhỏ gửi đi
sẽ chỉ như hòn đá nhỏ ném xuống lòng biển sâu, có lắm cũng chỉ lợn cợn
một chút trên mặt nước thôi và đương nhiên vẫn bặt vô âm tín. Nhưng nhỏ
mặc kệ, nhỏ đã hứa với lòng, nhỏ sẽ sống với tình yêu nhỏ đã chọn, nhỏ
sống với tình yêu chân thành từ trái tim nhỏ.Nhỏ từng nghĩ nhỏ đã sai khi chọn anh. Nhỏ đã từng khóc