Tình cũ là một vết chim bay

6:57:00 PM 6:57:00 PM

Cõi người có bao nhiêu Mà tình sầu vô lượng Còn chi trong giả tướng Hay một vết chim bay

         (Thơ Phạm Thiên Thư)

Khá lâu kể từ ngày đó, cô mới trở
lại mới trở lại nơi này. Cô cũng chẳng rỏ từ bao giờ, tình người yêu cũ
đi vào nỗi nhớ như một điều cố nhiên. Hoài vọng về niềm tin rất mong
manh, như khắc khoải một điều gì đó không nói được. Lặng nhìn lại mọi thứ, ve vuốt trái tim đang