Tháng ngày chông chênh!

2:22:00 AM 2:22:00 AMẢnh minh họa

Ngày của cáu bẳn.

Thấy
mình như là phía đối lập của cuộc sống. Mình quay lưng với mọi người
hay mọi người quay lưng với mình đều không thấy ý nghĩa. Chỉ thấy sự mệt
mỏi kéo dài, lãnh đạm.

Ngày cần tĩnh lặng.

Thấy
mình lạc giữa xô bồ cuộc sống. Ồn ào, náo nhiệt. Cần một cái góc riêng
cho bản thân mình. Mọi sự xung quanh thật phi lý và vô nghĩa. Chả biết
để làm gì.