Tháng 9 - Có một sự buồn nhẹ!

6:32:00 PM 6:32:00 PM
Hôm nay đã là hai tháng kể từ ngày anh xa tôi…

Anh à, cuộc sống có phải là một cơn mơ không anh? Cách đây hai tháng
anh còn ôm em nhưng sao bây giờ đã khác. Em biết rằng rồi chúng ta cũng
sẽ quên nhau thôi, chỉ có là thời gian trong bao lâu thôi phải không
anh?

Em biết mọi thứ bây giờ đã khác, chỉ có tình yêu không là không đủ
nhưng em cảm thấy rằng “Ngày mai ta vẫn luôn