Thâm nhập chợ tình online

3:33:00 AM 3:33:00 AM

Nhiều thành viên cộng đồng mạng đang gửi cho nhau đường link một
website cung cấp gái gọi chuyên nghiệp, từ cao cấp đến bình dân.

Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng thực hiện chuyện “mua – bán” vì
muốn có giao dịch thành công, quản trị mạng yêu cầu họ phải có “thẻ
thành viên”.

Là thành viên mới có… gái!

Trang web gaichoi… cung cấp gái chuyên nghiệp này, bố trí các
đầu mục khá rõ