Tạm biệt

7:46:00 AM 7:46:00 AM

Tự nhiên em thấy thất vọng về anh, người mà bấy lâu nay em xem như là
anh ruột của mình. Có lẽ em đã khôn khéo hơn ngày xưa rất nhiều nhưng
với những người mà em tin yêu thì niềm tin nơi em lúc nào cũng là tuyệt
đối. Và em đã tin anh nhiều đến thế đó, tin đến độ có thể dựa vào bờ vai
của anh để khóc những khi em thấy cần.Em sẽ học cách chấp nhận sự cay nghiệt của đời, sự phủ phàng của