Ta viết cho ta

6:26:00 PM 6:26:00 PM
Lao
vào guồng quay cuộc sống, ta cứ chạy, chạy về phía trước mà chẳng dám
dừng, vì sợ nếu dừng mình sẽ bị tụt lại phía sau, thế mà bây giờ bỗng
dưng muốn đứng yên tại chổ rồi lặng nhìn mọi thứ xem điều gì sẽ đến khi
ta như thế…


lẽ, bây giờ ta đã biết chấp nhận là như thế nào thì phải. Ta chẳng còn
chì chiết bản thân vì thất bại, chẳng đố kị, ganh tị khi nhìn người khác