Sự thật chưa từng công bố về gia cảnh "bà Tưng"

7:28:00 PM 7:28:00 PM

Ba tôi là một người đàn ông đẹp trai, hào hoa, nhiều gái thích.
Ngày trước tôi luôn nghĩ ba tôi rất chung thủy với mẹ nhưng sự thật phũ
phàng rằng ông rất lăng nhăng. Tôi nghĩ bố mẹ đánh nhau thì nhà nào
chẳng có nên không buồn nhiều, chỉ sụp đổ khi biết ba có bồ.

Ba có bồ, ba đánh đánh đập mẹ nhiều lắmBa chị cũng có người đàn bà khác ngoài mẹ chị?

Khi xưa, lúc nào tôi cũng nghĩ ba là