Ảnh minh họa

Chờ đợi là tàn nhẫn. Người chờ đợi đôi khi cũng vì sự tàn nhẫn ấy mà
trở nên tàn nhẫn? Mình đã từng nghĩ, giá mà có thể dành cho ai đó một sự
trừng phạt giống như sự trừng phạt mà gã hung thần dành cho lão đánh cá
thì thật tốt.

Thế kỉ đầu tiên, gã nói rằng, ai cứu gã ra khỏi cái lọ thủy tinh, gã sẽ
cảm tạ bằng giàu sang, bằng phú quý, bằng mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế

Nhận xét&Bình luận

Kết nối&Chia sẻ:

Designed by www.kenhshare.net | Copyright © 2010 Template Design by Mr.Thành Công