Song hành

7:47:00 AM 7:47:00 AM


Một mối quan hệ lập lờ không gọi thành tên, có sự quan tâm, sự chia sẻ
trên mức tình bạn nhưng tình yêu thì lại không phải. Bao nhiêu năm nay
rồi, từ cái thời nó đang còn là cô sinh viên chân ướt, chân ráo lơ ngơ
từ phố núi xuống Sài Gòn, đến giờ nó đã bước lên cái đỉnh và chuẩn bị
trượt dài qua cái dốc bên kia của cuộc đời, nó và anh vẫn thế. Vẫn hẹn
hò như những cặp tình nhân