Header Ads

Sốc khi biết chồng là khách sộp của... phố vẫy"Anh đây là khách sộp đấy, mỗi lần ở nhà với vợ già là anh lại stress, phải biết chiều, sáng tạo thì mới có thưởng".


Hôm ấy, Liên tình cờ bắt gặp cảnh chồng
người bạn đang ve vãn một ả gái đứng đường. Cái cách anh ta trả giá,
buông lời tán tỉnh rồi còn sỗ sàng nói mấy câu: “Em có chiêu gì mới
chiều khách không? Mấy kiểu cũ anh biết hết rồi nha cưng. Với cái giá em
đưa ra thì
Post a Comment
Powered by Blogger.