Header Ads

Showbiz Việt - dựa hơi trẻ em là “ rẻ tiền”

Từ trước đến nay, showbiz vốn là chốn “ thị phi” lắm mưu nhiều kế, nơi sẵn sàng mang đến cho người ta sự nổi tiếng nhưng cũng là nơi nhấn chìm biết bao kẻ xuống vũng sình một cách không thương tiếc. Showbiz Việt đầy rẫy sự bọn chen, đố kị. Showbiz Việt “ cá lớn không thả, cá bé cũng không tha”. Việc lợi dụng tai tiếng và scandal của các sao để kiếm lợi nhuận cho mình dường như đã
Post a Comment
Powered by Blogger.