Se se về chút gió heo may

6:33:00 PM 6:33:00 PM

Phố vắng chiều nay có cơn mưa nhẹ, se se về chút gió heo may. Mưa ngày
xưa không giống hôm nay, vẫn mãi mãi là cơn mưa thoáng. Vẫn nhẹ tênh như
tình yêu không tính toán. Cảm giác buồn nhưng nghe rất bình yên... Mưa
ngày xưa chỉ vui khi có một người bên cạnh. Không bộn bề. Không suy
nghĩ. Chút tự kỷ trầm tư. Mưa hôm nay, không ai bên cạnh. Ở nơi ấy không
biết mưa có bất chợt rơi về, để hạt