Rượt đuổi - bỏ chạy

3:38:00 AM 3:38:00 AM


Ngộ
thay trong cuộc sống này nhiều cái bấp bênh, không cân bằng mà cũng rất
đáng ghét. Cứ rượt theo cái không thuộc về mình chi vậy? Người ta không
thể trả lời câu hỏi này ngay lập tức mà mất một thời gian dài mới nhận
ra là tại sao mình lại như thế, ác thay đến lúc nhận ra thì người ta lại
gào thét trong đau đớn.

Đừng
cố gắng rượt theo thứ không thuộc về mình như vậy, rất là