Rất nhỏ

8:29:00 AM 8:29:00 AM


Khi
định viết note, tôi không chắc mẩm sẽ viết về niềm vui hay nỗi  buồn,
bởi có nhiều thứ lẫn lộn lắm. Cả ngoài kia và ở trong tôi nữa. Và bởi,
có nỗi buồn đọng ngay trên cả khóe cười. Có những niềm vui bật lên từ
những u sầu nhất.


gì đó không đơn giản là của một đứa con gái cô độc, yếu mềm và sến súa,
để nhớ mẹ. Dường như là bản năng. Cái tuổi tôi, tôi biết, bản năng là