Sau những ý kiến phản bác mình về những quan điểm đối với nhạc sến,
nhạc sỹ Quốc Trung thẳng thắn đối thoại trực tiếp với những ý kiến trái
chiều.
Sau khi những quan điểm của nhạc sỹ Quốc Trung về nhạc sến được đăng tải, rất nhiều tranh luận trái chiều nổ ra. 

Nhiều người cho rằng anh đang nói đúng
thực trạng của âm nhạc Việt Nam hiện nay, nhưng cũng không ít ý kiến
phản bác, nói

Nhận xét&Bình luận

Kết nối&Chia sẻ:

Designed by www.kenhshare.net | Copyright © 2010 Template Design by Mr.Thành Công