Header Ads

Quang Anh - có nên anti?

Sáng chủ nhật muộn màn, dậy check face và phát hiện có một (vài) page
anti Quang Anh. Vài trăm like. Chiều, nó biến thành 5000 like với những
status rất phản cảm, rất vô lý và vẫn có lượt like. Chả hiểu! Thấy trong
lòng nổi lên một sự xót xa kì lạ. Quang Anh 12 tuổi –
cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, cái lỗi duy nhất của em là em tham gia
The Voice Kid (TVK) và trở thành quán quân. Nếu
Post a Comment
Powered by Blogger.