"Hạnh phúc vẫn đang trên đường đến..."

2:56:00 AM 2:56:00 AM

Dẫu có chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng đừng bao giờ tự hỏi "mình có xứng
đáng được hạnh phúc hay không?", mà hãy luôn nghĩ rằng, "hạnh phúc vẫn
đang trên đường đến"...

Bằng cách này hay cách khác, chúng ta đều đã từng có trong tay mình
hạnh phúc; rồi vô tình, hay cố ý đánh rơi nó; để mất, rồi luyến tiếc nó
và lại khát khao nó. Có những hạnh phúc lạc đường bây giờ vẫn chưa thể
đến, có