Phố xa

3:35:00 AM 3:35:00 AM


23 tuổi, cái tuổi chưa đủ trưởng thành, nhưng cũng không còn được lẽo
đẽo bám theo gấu quần mẹ nữa. Bắt đầu với những dự định mới, bắt đầu với
quá trình loay hoay tìm cho mình một công việc, tìm cho mình những đồng
tiền đầu tiên, để rồi khi ăn cơm, sẽ rớt nước mắt khi nghĩ rằng, cơm mẹ
nấu luôn là ngon nhất.

23 tuổi, bắt đầu vác balo lên và đi, những khó khăn và cả những  thú