Header Ads

Phải chăng nên gọi yêu thương quay về?
Một tuần ba cuộc điện. Vẫn là số điện thoại ấy. Vẫn là cái giọng nói lơ lớ người miền Nam ấy. Và cũng vẫn là chị.


thể với người khác, điều đó chẳng có gì là ngạc nhiên và cũng chẳng có
gì để nói cả nhưng với cô thì đó là một sự bất thường hiếm có, là một sự
bất an mà cô cảm nhận được trong lúc này.


bất an ư? Ừ, là bất an đó. Vì trước giờ chị chưa từng một lần gọi cho
cô. Vậy
Post a Comment
Powered by Blogger.