Header Ads

Once Upon A Time
Bỏ lâu ngày quá rồi quên. Ngày xửa, ngày xưa…
như quyển sách đã đọc rồi cất kĩ trong ngăn tủ kín, niêm phong lại. Từ
lâu. Không biết tháng ngày nào mở ra; có lẽ chẳng đoái hoài đọc lại
những câu chuyện của ngày xửa, ngày xưa.

Nếu không có thằng ku; chắc có lẽ hay chắc hẳn cũng nên, ngày xửa, ngày xưa sẽ ngủ vùi một góc của tuổi thơ không chịu dậy. Có chăng chỉ là vài lần giật mình khi
Post a Comment
Powered by Blogger.