Bỏ lâu ngày quá rồi quên. Ngày xửa, ngày xưa…
như quyển sách đã đọc rồi cất kĩ trong ngăn tủ kín, niêm phong lại. Từ
lâu. Không biết tháng ngày nào mở ra; có lẽ chẳng đoái hoài đọc lại
những câu chuyện của ngày xửa, ngày xưa.

Nếu không có thằng ku; chắc có lẽ hay chắc hẳn cũng nên, ngày xửa, ngày xưa sẽ ngủ vùi một góc của tuổi thơ không chịu dậy. Có chăng chỉ là vài lần giật mình khi

Nhận xét&Bình luận

Kết nối&Chia sẻ:

Designed by www.kenhshare.net | Copyright © 2010 Template Design by Mr.Thành Công