Nối

3:35:00 AM 3:35:00 AM


Ah,
bạn có từng làm đạo diễn không? Tôi thì có. Tôi kiêm đạo diễn và diễn
viên độc thoại trong một bộ phim Gia đình 6 người. Ngày trước, thỉnh
thoảng tôi bỏ lên phòng lúc cả nhà đang chăm chú xem tivi. Rồi sau đó,
tôi dừng lại ở trước cửa phòng, đứng từ trên gác quan sát mọi người...
Còn dạo này, tôi vừa thu hình vừa thu tiếng, thỉnh thoảng tôi không bước
ra khỏi phòng vội, để