Header Ads

Nơi ấy bạn có bình an?Hôm nay con gái dọn dẹp bắt gặp vài tờ nhật ký trang trí cẩn thận mà
con gái viết cho con trai từ hồi năm ngoái để đóng bìa gửi tặng cho con
trai nhân kỉ niệm 10 năm tình bạn hai đứa, chợt nhớ con trai vô cùng.

Cuộc sống làm con trai quyết định lánh xa những sân si, những bon chen.
Con trai đã tìm con đường mới. Con trai không còn thời gian dành cho
bạn bè cũng như cho con gái
Post a Comment
Powered by Blogger.