Những ngày không nắng

1:00:00 AM 1:00:00 AM
Bỗng
dưng thấy nhớ những ngày mưa Sài Gòn nước rơi xối xả ngập cả mấy con
hẻm nhỏ. Vì trời ở quê mấy ngày nay cứ xám xám, đôi khi, sáng mở mắt
thấy ông mặt trời cười tươi như hoa hướng dương, nhưng chẳng mấy chốc
mây đen kéo đến, và có những trưa đang nằm ngủ, mưa ào trên mái tole,
nhanh đến nỗi chẳng kịp chạy ra lấy đồ đang phơi.

Nhắc
đến Sài Gòn, lại nghĩ ngay đến mấy