Sáng
nay, anh không vội vã làm việc như mọi ngày, anh dành một ngày thảnh
thơi nhẹ nhàng cho bản thân và tình yêu của mình. Biết rằng em của anh
sẽ chỉ một mình giải quyết công việc, niềm thương cảm đã dần tan mà thay
vào đó là niềm tin vào sức mạnh sống. Anh thích lắm những hình ảnh mang
ý niệm về sinh sôi, nảy nở, bởi trong anh in hằng những sự kiện lụi tàn
của thời thơ ấu và chính nó

Nhận xét&Bình luận

Kết nối&Chia sẻ:

Designed by www.kenhshare.net | Copyright © 2010 Template Design by Mr.Thành Công