"Em nhớ tất cả mọi thứ về anh"

2:59:00 AM 2:59:00 AM
...
Có lẽ vậy. Đó có thể là khởi đầu lại cho một câu chuyện đẹp. Và có trời
mới biết nó dẫn đến đâu sau này. Nhưng chắc hẳn là ngay tại giây phút
ai đó nói với ai câu này, mọi thứ sẽ trở nên thật đẹp, giống như nhìn
mưa qua một lớp kính mỏng vậy.

Xem
nào. Giả sử rất nhiều rất nhiều năm trôi qua, chàng trai gặp lại cô gái
mình yêu thuở nào ở đâu nhỉ, à... một hiệu sách