Người thất nghiệp viết tâm thư gửi Thủ tướng

3:51:00 AM 3:51:00 AM

Ngày 17-9, 31 cựu cán bộ, nhân viên của Công ty Quản lý khai
thác cầu Cần Thơ đồng loạt ký tên vào bức tâm thư gửi Thủ tướng trình
bày những khó khăn họ gặp phải hơn bảy tháng qua do không được hỗ trợ
tiền thất nghiệp.
Cựu nhân viên Công ty Quản lý khai thác cầu Cần Thơ trong một lần gặp gỡ lãnh đạo công ty - Ảnh: P.N.

 

“Hàng
chục gia đình chúng tôi đang lâm vào cảnh túng thiếu,