Header Ads

Người cổ hủ

“Một đứa con gái mặt mũi cũng không đến nỗi nào, nói chuyện cũng khá thú vị như mày tại sao đến giờ vẫn không có người yêu nhỉ?” “Tao nói mày nghe này, con trai thằng nào cũng như nhau thôi. Chuyện trong giới hạn như nắm tay, nắm chân, hôn, ôm,… thì mày cũng phải để cho bạn trai nó được làm chứ. Mày cổ hủ nó vừa thôi.” “Người tiến bộ như cậu sao lại khó tính thế?” … Thứ nhất, không phải tôi
Post a Comment
Powered by Blogger.