Nghi

2:41:00 AM 2:41:00 AM


Chúng
ta liệu có thích nghe sự thật không? Người xưa nói: "Thuốc đắng dã tật,
sự thật mất lòng." Thế thì, sống thật cho đời bớt chật vật hay vì sống
thật rồi cuộc đời sẽ ngày càng chật vật hơn? Hơi kì quái, nhưng thỉnh
thoảng, tôi nghĩ đến một giải thuyết khác. Thực ra, đó là một trường
phái tư duy đã được nói đến rất lâu rồi, tôi chỉ tình cờ ngờ ngợ rồi đến
lúc tìm thấy mới