Ngày nắng nhạt

8:26:00 AM 8:26:00 AM


Ngày
hôm qua, đứa trẻ nhìn thấy đoàn tàu đi ngang qua thành phố, bỗng reo
lên khe khẽ, miệng nhẩm đếm từng toa lướt đi trước mặt, lòng réo rắt một
niềm hân hoan lạ kì.

Ngày
hôm qua, đứa trẻ bước đi theo bà dưới cùng chiếc ô nhỏ trong cơn mưa,
bỗng nhảy ào vào vũng nước đọng trên đường, mặc cho bùn đất lầm lem quần
áo, vẫn tươi mãi nụ cười trên môi.

Ngày
hôm qua, đứa trẻ