Hàng
năm tại Sydney, Australia, một show diễn đặc biệt vẫn được tổ chức. Tuy
nhiên người mẫu không phải những cô nàng chân dài, mà là những chú vịt
lạch bạch đáng yêu.


Nhận xét&Bình luận

Kết nối&Chia sẻ:

Designed by www.kenhshare.net | Copyright © 2010 Template Design by Mr.Thành Công