Ngắm các tiểu thư vịt... xinh khó đỡ

7:25:00 PM 7:25:00 PM

Hàng
năm tại Sydney, Australia, một show diễn đặc biệt vẫn được tổ chức. Tuy
nhiên người mẫu không phải những cô nàng chân dài, mà là những chú vịt
lạch bạch đáng yêu.