Header Ads

Nếu


Bạn có bao giờ rỗi việc không?

Rỗi việc như thể loay hoay cuốn đám chỉ vào nhau cho chúng rối tung rối mù lên, rồi bắt đầu hoảng loạn ngồi tìm gỡ từng múi một?

Rỗi việc như thể chọc một đứa bé đang dễ thương ngoan hiền khóc ầm lên, rồi để vỗ về con bé, bạn bị đánh cho một trận tơi bời?

Rỗi
việc đến mức, ngày trời đang nắng ấm, bạn lôi cái áo len dày thụng ra
mặc, để ai đi ngang cũng
Post a Comment
Powered by Blogger.