Nếu ta mãi là người tình...

3:33:00 AM 3:33:00 AM
Hai
người yêu nhau, theo thời gian, theo dòng chảy đơn thuần chung của tất
cả, mà nếu thật sự cần nhau, yêu nhau, để thấy không thể thiếu nhau
trong cuộc sống sẽ là một cái kết đẹp cùng xây dựng một tổ ấm. Bao người
trên thế gian này đều thế, dẫu biết trong vạn nghìn cặp tình nhân đã
nên đôi có không ít cặp vỡ tan, mỗi người một ngã, nhưng có mấy người
chấp nhận chỉ là người